This Issue Back Issues Editorial Board Contact Information

   

Solitude: A Sonnet

Cyprian Kamil Norwid (1821-1883)


Solitude

Still - but a spider sways her web now and then
Or a puff pets the poplar next to the window
Ah! How light ‘tis to breathe, for the soul to dream
how sweet
Here neither chatter nor laughs hedge my thoughts.

Like the slave who crushes weighty chains with force
And in his heart feels a life once put out anew
So I, freed for a moment from obtrusive tortures
Feel and grasp the spell and grace of silence.

For when the heart joins us not in rounds of revelry
When motley thoughts must reside side by side
When soul fails soul to grasp, comprehend

‘Tis vain to suck drink's nectar to the lees
All is torturous - laughs, song, feast
Life and delight visit me when my thought is free.

Translated by Alex Kurczaba


Samotnosc

Cisza - niekiedy tylko pajak siatka wzruszy
Lub przed oknem topole wietrzyk pomuskuje
Och! Jak lekko oddychac, slodko marzyc duszy
Tu mi gwar, tu mi usmiech mysli nie krepuje.

Jak niewolnik, co ciékie sila wiezy skruszy
I zgasle zycie w sercu na nowo poczuje
Tak ja, na chwile zwolnion z natretnych katuszy,
Wdziek i urok milczenia czuje i pojmuje.

Bo gdy w kole biesiady serce nas nie laczy
Gdy roznorodne mysli mieszkac z soba musza,
Gdy dusza duszy pojac, zrozumiec nie zdolna -

Prozno nektar napojów hojnie sie wysaczy;
smiechy, piosnka, biesiada - wszystko jest katusza;
U mnie rozkosz i zycie, gdy moja mysl wolna.

Cyprian Kamil Norwid, Pisma wszystkie, vol. 1, edited by Juliusz W. Gomulicki (Warsaw: Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1971).


Back to the September 2002 issue
The Sarmatian Review
sarmatia@rice.edu
Last updated 9/24/02